Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Markku Tilli, Y-tunnus 2878774-9, ylläpitää asiakasrekisteriä ja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Markku Tilli on yrityksen tietosuojavastaava. Jos haluat tarkistaa tai poistaa tietosi rekisteristä, niin ota yhteyttä markku@markkutilli.fitai 044 2929 209 Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito ja laskutus. Rekisteristä löytyy yhteystiedot: etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja laskutustiedot. Tiedot on saatu ensikontaktin yhteydessä tai asiakassuhteen syntyessä eikä näitä tietoja luovuteta eteenpäin muille toimijoille. Asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet on rajattu vain rekisterin ylläpitäjälle. Rekisteri on suojattu yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja se pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tiedostoihin. Tietomurron sattuessa asiakkaita informoidaan sekä rekisterin pitäjä tekee ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle. Asiakasrekisteri perustuu sopimukseen ja suostumukseen liittää yhteystiedot rekisteriin.

Tietosuojaseloste