DIALOGIN PELISÄÄNNÖT

Kuuntelun tärkeyttä usein korostetaan.

Ja hyvä niin.

Mutta kyky kuunnella kunnolla on vasta edellytys tärkeämmälle taidolle nimittäin dialogille.

Dialogi voi olla täysin vapaata niin sanottua kahvipöytäkeskustelua tai sitten hyvinkin tavoitteellista eri asiantuntijoiden välistä kehitystyötä tai ongelmaratkaisua.

Dialogin lähtökohta on asenne, että oma osaa osaaminen on vähemmän kuin täydellistä ja yhdessä opitaan paremmin.

Nykytyöelämän ongelmat ja ilmiöt ovatkin usein sen luonteisia, että tarvitaan paitsi työyhteisön ja kollegoiden osaamista, niin myös erilaisia verkostoja.

Edelleen tyypillistä on, että oman ammatin vaatimat substanssitaidot hallitaan hyvin, mutta kyky tuottavaan vuorovaikutukseen, dialogiin ja yhteistyöhön vasta ratkaisee menestyksen.

Ja tässä kohtaa työpaikoilla olisi paljon opittavaa.

Dialogin merkitys selviää hyvin kun sitä verrataan väittelyyn

DIALOGI:

1. JOKAINEN PUHUU VUOROLLAAN
Kansallinen kulttuuri tosin vaikuttaa miten tämä ymmärretään. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa keskustelu on nopeatempoisempaa kuin Suomessa ja jos jää odottamaan hiljaista hetkeä sanoakseen sanottavansa, niin luultavasti saa odottaa aika pitkään. Myös jokaisessa organisaatiossa ja työyhteisössä on omanlaisensa kommunikaatiokulttuuri vaikkapa juuri sen suhteen, että miten toisen keskeyttämiseen suhtaudutaan tai miten avoimesti omia ajatuksia on totuttu esittämään.

2. SOPIVAN PITUISET PUHEENVUOROT
Ylipitkiksi koetut puheenvuorot ja jaarittelu tappavat mielenkiinnon ja dialogin tehokkaasti.

3. KYTKEYTYMINEN
Useampi peräkkäinen monologi ei tee dialogia. Puheenvuorojen pitäisi liittyä edellisen tai edellisten henkilöiden puheenvuoroihin. Tällä osoitetaan, että on kuunnellut ja ymmärtänyt mitä aikaisemmin on sanottu, mutta ennen kaikkea tarkoitus on tuoda omia ajatuksia keskusteluun. Näin keskustelu soljuu eteenpäin ja dialogille tyypillinen luovuus ja yhteisöllinen oppiminen toteutuvat.

4. TAVOITTEELLISUUS
Jos kyseessä on tavoitteellinen keskustelu, niin puheenvuorojen tulisi edistää yhteistä asiaa; muiden ajatuksia kehitellään tai viedään eteenpäin niin, että tulee uutta ymmärrystä, näkökulmia, ideoita tai jotain uutta mikä lopulta johtaa siihen, että keskustelun tavoite saavutetaan.

”Dialogi voisi olla hallitusohjelmassa”

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen haluaa poliitikkojen saunakulttuurin takaisin. Mutta vaatteet päällä.- SITRA

Lisää dialogia työpaikallenne?

Tarvittaessa olen mielelläni avuksi dialogisen kommunikaatiokulttuurin vahvistamisessa.

Tietosuojaseloste