markku-tilli-favicon

Arvot

Olen melko usein tekemisissä työyhteisöjen arvojen kanssa ja olen myös pohtinut oman yritykseni arvoja. Neljä arvoa valikoitui.


ROHKEUS

Asiakkaan ajattelua ja näkemyksiä tulee tarvittaessa haastaa kiperilläkin kysymyksillä. On myös syytä olla rehellinen sen suhteen, että mitä milläkin palvelulla on mahdollista saada aikaiseksi.

KUNNIOITUS

Inhimillisissä kohtaamisissa tulisi kaiken pohjana olla kunnioittava käytös muita kohtaan riippumatta siitä, että kuka se joku muu on.

NÖYRYYS

Vaikka luottaa omaan ammattitaitoonsa, niin tulisi tunnistaa, että oma ymmärrys ja osaaminen on kuitenkin vähemmän kuin täydellistä ja oppimisessa ja työssä kehittymisessä tarvitsee myös muiden ihmisten osaamista.

AMMATTIYLPEYS

Ammattiylpeys syntyy, kun kokee tekevänsä työtä, joka on merkityksellistä ja hyödyllistä. Lisäksi oleellista on, että kokee olevansa hyvä siinä mitä tekee ja tässä kohtaa erityisen oleellista on, että kokemuksen taustalla on tyytyväiset asiakkaat.

Lopuksi: Se mikä sovitaan se pidetään. Se mikä tehdään, tehdään kunnolla.

Tietosuojaseloste